Sbírky

Heterotrofní: definice a význam

Heterotrofní: definice a význam


HETEROTROF

Heterotrofní organismy jsou ty, které nejsou schopné syntetizovat všechny organické látky, které potřebují k životu (uhlohydráty, bílkoviny a lipidy), počínaje minerálními prvky. Musí proto tyto látky získávat z jiných organismů prostřednictvím výživy. Houby, různé bakterie, rostliny bez chlorofylu a všechna zvířata včetně lidí, jsou heterotrofní organismy na rozdíl od rostlin, které díky fotosyntéze, dýchání a dalším metabolickým procesům syntetizují všechny látky, které potřebují k životu samy, a proto se jim říká autotrofy.

Botanický slovník od A do Z.


Video: 12 - Význam parciálních derivací MAT - Diferenciální počet funkcí více proměnných