Zajímavý

Embryofyty: definice a význam

Embryofyty: definice a význam


BOTANICKÝ SLOVNÍK

EMBRYOFITITA

Název embryofyt je odvozen od skutečnosti, že rostliny vyvíjejí mnohobuněčné embryo ve stejné rostlině, proto je synonymem suchozemských rostlin.
Mezi embryofyty tradičně patří mechorosty (mechy, antoceros a játrovky) a cévnaté rostliny (tracheofyty). S nejmodernější botanickou klasifikací založenou na fylogenetické analýze se zdá, že mechorosty jsou ve srovnání s embryofyty parafyletickou skupinou.

Botanický slovník od A do Z.

A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y - Z


Slovníky

1 ECON Příjem plynoucí nepřetržitě z prostého držení ekonomického aktiva, bez jakékoli činnosti a bez nákladů: r. kapitálu užijte si ar.
|| Nájemné za pozemky, budovy, podíl na dodatečných příjmech vlastníků zemědělské půdy nebo nemovitostí charakterizovaných nadprůměrnou úrovní kvality
|| Parazitické nájemné, pocházející z jednoduché privilegované nebo mocenské pozice, aniž by pocházelo z produktivní činnosti
|| Příjem z pozice, další příjem z aktiva z důvodu jeho obzvláště výhodné pozice obr. požívat privilegia podle tradice nebo příslušnosti k sociální třídě
|| Žít z příjmu, aniž byste museli pracovat

2 DIR Částka vyplacená pojistitelem těm, kteří uzavřeli životní pojištění, vypočítaná na základě splaceného kapitálu
|| Trvalá anuita, smlouva, u které může jedna strana požadovat od druhé periodické trvalé plnění peněžní nebo jiné částky výměnou za odcizené aktivum nebo převedený kapitál
|| Doživotní renta stanovená ve prospěch oprávněného po celou dobu jeho života

3 FINANZ Na burze cenných papírů, bezpečnost nevyměnitelného veřejného dluhu

4 ant. Poplatek
‖ Dim. anuita


Video: Sadhguru Share The Secret Behind The AUM Chanting. Science of Sound. Mystics of India